Soňa Orfánusová

Rating a informácie o Soňa Orfánusová

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Soňa Orfánusová 10998 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 319891. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 63.0964% spoločností je horších ako Soňa Orfánusová.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Soňa Orf&aacute;nusov&aacute;" href="http://sona-orfanusova.sk-rating.com/">
   <img src="http://sona-orfanusova.sk-rating.com/sona-orfanusova.png" width="150" height="25" alt="Rating Soňa Orf&aacute;nusov&aacute;" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Soňa Orfánusová

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia